Kolejny rozdział Białej Księgi – Badania

10/31/2019
Obszar badań doczekał się własnego rozdziału Białej Księgi, który zbiera i opisuje dobre praktyki i najlepsze standardy. Publikacja jest efektem organizowanego przez SAR i PSML Dialogu Branżowego, w którym uczestniczyli Klienci i Agencje. Zamiarem autorów jest wsparcie codziennej współpracy Klientów i Agencji, poprawa przejrzystości, efektywności i ograniczenie kosztów przetargów. IAB Polska została partnerem publikacji.

Obszar badań doczekał się własnego rozdziału Białej Księgi, który zbiera i opisuje dobre praktyki i najlepsze standardy. Publikacja jest efektem organizowanego przez SAR i PSML Dialogu Branżowego, w którym uczestniczyli Klienci i Agencje. Zamiarem autorów jest wsparcie codziennej współpracy Klientów i Agencji, poprawa przejrzystości, efektywności i ograniczenie kosztów przetargów. IAB Polska została partnerem publikacji.

Biała Księga Badania zawiera rekomendacje i wytyczne, opis trzech modeli przetargów oraz dokumenty przetargowe, które służą uzyskiwaniu najlepszych wyników we współpracy w obszarze badań. Materiały i wytyczne powstały na bazie spotkań przedstawicieli Agencji Badawczych (zrzeszonych w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku) oraz Działów Badań i Zakupów ze strony Klientów.

W rozdziale znalazły się m.in.:

  • źródła wiedzy o rynku,
  • wytyczne jak przeprowadzić przetarg na badania w jednym z trzech rekomendowanych modeli,
  • wskazówki dotyczące optymalnego czasu w przetargach,
  • rekomendacje dla efektywnej komunikacji w przetargach uwzględniającej jawność uczestników postępowań, równy dostęp do informacji oraz zasady Briefingów, Debriefingów i udzielania informacji zwrotnych,
  • przykładowe kryteria ocen w trzech modelach przetargów,
  • wskazówki dotyczące terminów płatności, kosztu pieniądza w czasie, zaliczek i etapowania płatności,
  • rekomendacje dotyczące ochrony własności intelektualnej i praw autorskich w przetargu,
  • wzory dokumentów: dwustronnej umowy o zachowaniu poufności (NDA), Zapytania o Informację (RFI Request For Information), Briefów w trzech modelach przetargu, przykładowego kosztorysu i cennika.

Biała Księga Badania wraz z załącznikami znajduje się na stronie https://dobryprzetarg.com.pl/biala-ksiega w zakładce 08 Badania.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu w ramach Dialogu Branżowego znalazły się w publikowanych rozdziałach Białej Księgi w formie wytycznych i narzędzi. Dotychczas opublikowano 7 rozdziałów: Biała Księga (Rozdział Ogólny), Przetarg na PR, Przetarg na Event, Przetarg na Incentive Travel, Przetarg Full Service, Przetarg na Produkcję Filmów Reklamowych, Przetarg na Badania. Ostatnie publikacje obejmą obszary: media, digital i branding. Biała Księga nie jest zamkniętym dokumentem, adekwatnie do potrzeb rynku uzupełniane będą kolejne obszary i zagadnienia. W Dialogu Branżowym udział wzięło 78 ekspertów ze strony Agencji i Klientów, reprezentujących firmy z najbardziej reklamujących się branż. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników.

We wrześniu br. Wedel jako pierwszy reklamodawca podpisał nowe standardy Białej Księgi, jest to deklaracją ich promowania i stosowania w codziennych działaniach biznesowych. Wraz z podpisaniem nowych standardów przez pierwszą firmę w Polsce, dotychczasową stronę www.dobryprzetarg.com.pl zastępuje nowy, profesjonalny serwis. Celem nowej strony, podobnie jak poprzedniej jest komunikacja standardów i edukacja rynku. Istotną funkcją nowego serwisu jest także możliwość zgłaszania zarówno przez Klientów, jak i przez Agencje, odbiegających od standardów praktyk. Tak rozumiany „watchdog” ma wspierać wspólną odpowiedzialność Klientów i Agencji za standardy współpracy. Zgłoszenia nie będą widoczne dla każdego użytkownika strony, ale trafiać będę do organizacji branżowych, które dzięki pozostawionej informacji będą mogły podjąć działania edukacyjne i promocyjne w zakresie standardów. Proces zgłoszeń spełniać będzie zasady poufności i ochrony danych wrażliwych.

Czytaj także

Rewolucja w reklamie CTV z  Ad Creative ID Framework (ACIF). Webinar Tech Lab.

Rewolucja w reklamie CTV z Ad Creative ID Framework (ACIF). Webinar Tech Lab.

Czy kiedykolwiek szukałeś/aś sposobu na śledzenie swoich reklam CTV tak samo, jak śledzi się sprzedaż produktów w handlu detalicznym? Ad Creative ID Framework (ACIF) to przełom w reklamie CTV. Podejście ACIF do rejestracji reklam, podobne do kodu UPC, wspiera efektywne zarządzanie kampaniami i pomiar w celu poprawy ROI.