Kodeks Etyki Reklamy rozszerzony o nowe zapisy dotyczące reklamy środowiskowej

03/02/2023
Greenwashing to jeden z aktualnych i palących problemów świata współczesnej reklamy. Tego typu przekazów jest bardzo dużo w przestrzeni komunikacyjnej, a ich nadawcy wpływają na świadomość odbiorców. Rzecz w tym, by przekazy reklamowe wywierały wpływ uczciwie i rzetelnie, stosując czytelne i sprawdzalne kryteria kwalifikacji i oceny przekazu. W odpowiedzi na  ten problem Rada Reklamy rozszerzyła Kodeks Etyki Reklamy o nowe zapisy dotyczące reklam środowiskowych.

Premiera Green Project miała miejsce 1 marca 2023. Zapraszamy do obejrzenia nagrania konferencji prasowej >> 

Jak odróżnić w marketingu udawanie ekologiczności dla zysku od prawdziwej troski o środowisko? Jak rozpoznać greenwashing? Jak rozpoznać coraz doskonalsze jego mistyfikacje i maskowania? Teoria i praktyka rynkowa podsuwają nam coraz skuteczniejsze metody weryfikacji, stosując narzędzia psychologiczne, socjologiczne, medyczne, statystyczne, ekonometryczne, a wreszcie narzędzia nauk ścisłych i nauk o ziemi.

Najbardziej oczywistą metodą weryfikacji wydaje się horyzont czasu. Bywa, że firmy celowo sięgają po greenwashing licząc na szybką realizację krótkoterminowych celów. Organizacje myślące i działające perspektywicznie wiedzą, że korzyści z prawdziwego ekologicznego myślenia przychodzą z opóźnieniem i nie przekładają się bezpośrednio na zysk, ale przynoszą wymierne i trwałe korzyści w skali globalnej. A więc działają w interesie nas wszystkich. Są też firmy, które w dobrej wierze, nie mając wiedzy z obszaru ekologii, inicjują działania proekologiczne, które okazują się mało skuteczne i wprowadzają konsumentów w błąd.

Rada Reklamy stworzyła ideę i program samoregulacji jako formuły porządkującej tworzenie etycznych przekazów reklamowych biznesu w sposób dobrowolny, bardziej przyjazny i akceptowany od regulacji administracyjnych, a równie skuteczny. Obserwując trendy rynkowe, działania Komisji Europejskiej oraz odnotowując coraz większą liczbę skarg na greenwashing w reklamie wysyłanych  przez konsumentów i konsumentki zainicjowano Green Project.
Cieszymy się, że podejmując to wyzwanie, staliśmy się samoregulacyjnymi pionierami w zakresie greenwashingu. Szerokie kompetencje naszych członków i arbitrów pozwalają nam również skutecznie doradzać przedsiębiorstwom, jak unikać „ekościemy” – uruchomiliśmy nawet usługę copy advice w tym zakresie. Przed nami wciąż wiele pracy, dlatego też gorąco zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do podjęcia współpracy z Radą Reklamy i dołączenia do elitarnego grona podmiotów, które etykę w reklamie i komunikacji stawiają na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że reklama środowiskowa to tematyka kluczowa nie tylko dla marketingu, ale i dla całej planety –  Robert Wielgo, prezes Rady Reklamy
Specjaliści biorący udział w projekcie wypracowali nowe samoregulacyjne zapisy Kodeksu Etyki Reklamy. W prace zaangażowana była szeroka reprezentacja rynku reklamowego: przedstawiciele organizacji branżowych i firm, członkowie Rady Reklamy i grono ekspertów i ekspertek zewnętrznych. Projekt zyskał aprobatę 37 organizacji i firm członkowskich Rady Reklamy.

Prace nie koncentrowały się wyłącznie na doświadczeniach rynku polskiego. Green Project został szczegółowo przedyskutowany z naszymi międzynarodowymi partnerami zrzeszonymi w organizacji European Advertising Standards Alliance (EASA). Zebraliśmy wiedzę i doświadczenia które posłużą wypracowaniu pionierskiej samoregulacji. Chcemy, by był to aktualnie najważniejszy projekt Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Szczegółowe informacje na stronie Rady Reklamy. 

Czytaj także

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

23 maja 2023 podczas flagowej konferencji IAB Europe – Interact zostały rozdane europejskie nagrody za najlepsze digitalowe kampanie i projekty badawcze. Polskie firmy otrzymały aż 5 statuetek European MIXX Awards 2023! Gratulujemy: Sanofi, PHD Poland, Publicis Groupe, Unilever, Mindshare Poland, GONG & ING Bank Śląski. Gatulujemy równiez agencjom badawczym Nielsen i Kantar, które łącznie otrzymały 3 statuetki w IAB European Reasaerch Awards. 

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

Do grona firm członkowskich IAB Polska przystępuje CMC MEDIA specjalizuąca się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia technicznego i biznesowego dla lokalnych wydawców prasy, radia i serwisów internetowych.