Jak systemowo tworzyć i rozwijać kwalifikacje marketingowe? Oficjalna inauguracja Rady Sektorowej podczas MarCom Skills Day. 

01/31/2020
29 stycznia 2020 r. podczas konferencji „MarCom Skills Day” odbyła się uroczysta inauguracja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Głównym celem Rady jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby pracodawców. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele […]

29 stycznia 2020 r. podczas konferencji „MarCom Skills Day” odbyła się uroczysta inauguracja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Głównym celem Rady jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby pracodawców.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , którzy wręczyli akty powołania członkom Rady Sektorowej, dzięki czemu oficjalnie rozpoczęła ona swoją działalność. W skład Rady weszło 67 osób, w tym  przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i dialogu społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich, podmiotów kształcenia ustawicznego, a także eksperci i specjaliści. Wspólnie będą pracować nad systemowymi rozwiązaniami. Wśród nich znajdują się m.in.: identyfikacja i definiowanie rzeczywistych wymagań zawodowych w branży, opracowanie ram i standardów kwalifikacji, programów edukacyjnych oraz zmian prawnych i organizacyjnych.

„Komunikacja marketingowa to kolejny z sektorów gospodarki, który ma swoją Radę ds. Kompetencji.  Dzięki temu zyskaliśmy łączącą całą branżę przestrzeń do rozwoju umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów w cyfrowym świecie. Ponadto zbudowaliśmy oficjalną  reprezentację w dialogu z pozostałymi interesariuszami rynku, a w skład Rady weszło wielu znakomitych ekspertów. To bardzo pomoże naszej branży i jej przyszłym pracownikom skutecznie stawiać czoła wyzwaniom stale zmieniającego się rynku ” – mówi Dariusz Andrian, prezes SAR.

„Rada Sektorowa ma także promować branżę marketingową jako dobre miejsce do pracy. Jak wiemy, sektor ten cierpi na brak wykwalifikowanych pracowników, a zapotrzebowanie to będzie ciągle wzrastać. Nie da się tworzyć systemu edukacji, który odpowiadałby na potrzeby rynku, bez interdyscyplinarnego podejścia i udziału przedstawicieli wielu dziedzin. Zadaniem Rady jest łączyć ich oraz umożliwiać wymianę doświadczeń, m.in. poprzez organizowane wydarzenia.” dodaje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

MarCom Skills Day to pierwsza konferencja, która wpisuje się w cele działalności Rady. Wydarzenie przebiegło pod hasłem: Kompetencje pracowników vs. oczekiwania pracodawców. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega system rad sektorowych, poznali założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), a przede wszystkim możliwości współdziałania nad rozwiązaniami, które pozwolą lepiej dopasować system edukacji do wymagań marketingowego rynku. Eksperci zaprezentowali wyniki badań sensu pracy oraz zawodów przyszłości w środowiskach cyfrowych. Przedstawili także trendy i prognozy rynku pracy na najbliższe lata oraz strategie poszukiwania pracy. Nie zabrakło case studies, m.in. z obszaru employer brandingu czy prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Prelegenci przekonywali także, że szkolni doradcy zawodowi i publiczne służby zatrudnienia mogą być realnym wsparciem zarówno dla szukających pracy, jak i przedsiębiorców.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Szczegółowe informacje oraz pełna lista członków Rady Sektorowej dostępne na stronie:  https://radasektorowa-komunikacja.pl/

 

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

W roku 2023 rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo
rozwojowe w porównaniu do roku wcześniejszego, a jego wartość
zwiększyła się o ponad 870 mln zł, osiągając poziom prawie 7,8 mld zł.
Internet wciąż jest kluczowym motorem napędowym rynku mediów
odpowiadającym w roku 2023 za ponad dwie trzecie wzrostu całego
segmentu komunikacji.

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

AI CREATE to globalna inicjatywa profesjonalistów z całego świata. Została stworzona przez weteranów branży kreatywnej, eventowej oraz produkcyjnej z Hiszpanii i Singapuru. Edycja warszawska zaplanowane na 16 maja posiada patronat honorowy IAB Polska.