IAB Polska wprowadza Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic

06/19/2019
IAB Polska, z inicjatywy Grupy Roboczej Programmatic, wprowadza Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic. Celem inicjatywy jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa oraz przejrzystości w wykorzystaniu programatyczego modelu zakupu reklam na polskim rynku.

IAB Polska, z inicjatywy Grupy Roboczej Programmatic, wprowadza Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic. Celem inicjatywy jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa oraz przejrzystości w wykorzystaniu programatyczego modelu zakupu reklam na polskim rynku.  Dokument określa przepisy dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic, których zachęcamy do przystąpienia do inicjatywy.

Wydatki na reklamę programmatic w Polsce w 2018 roku stanowiły prawie już 35% ogólnych wydatków na display, włączając w to również wydatki na wideo sprzedawane w tym modelu (IAB Polska/PwC AdEx, w: Raport Strategiczny INTERNET 2018-2019), przy czym według danych IHS oraz IAB Europe z raportu European Programmatic Market Sizing Report 2017 w Europie było to ponad 62% wydatków na display i wideo ogółem.

Programatyczny model zakupu reklam bardzo dynamicznie zwiększa swój udział w wydatkach na reklamę w Polsce i na świecie. Z jednej strony świadczy o szybkim rozwoju technologicznym branży, z drugiej natomiast niesie za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk i niejednolitych standardów w tym obszarze. Kluczowe stało się więc wypracowanie norm i reguł, dzięki którym model ten będzie stanowił zaufane źródło efektywnej promocji. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Kodeks Dobrych Praktyk Programmatic

– mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

Kodeks ma zapewnić jakość, bezpieczeństwo oraz przejrzystość w wykorzystaniu programmatic w kampaniach wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom na polskim rynku. Dokument określa przepisy osobno dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic: reklamodawców, agencji, platform DSP oraz SSP, sieci reklamowych, wydawców, platform DMP, dostawców danych i dostawców narzędzi do weryfikacji. Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania określonych kryteriów i zasad obowiązujących w obszarze, za który odpowiadają. Naruszenia Kodeksu podlegają weryfikacji i ocenie według ściśle określonych reguł opisanych w warunkach przystąpienia, będących częścią dokumentu.

Polska wersja Kodeksu powstała na licencji niemieckiej organizacji branżowej BVDW, stanowiącej część globalnej sieci IAB. Code of Conduct Programmatic Advertising od 2016 roku funkcjonuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Lokalna wersja dokumentu, opracowana przez przedstawicieli Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska, w pełni pokrywa się ze swoim pierwowzorem.

Na rynkach niemieckojęzycznych Kodeks zyskał jednogłośne poparcie największych i najbardziej znaczących firm, zarówno graczy lokalnych, jak i globalnych gigantów, którzy dołączyli do inicjatywy. Słuszność wprowadzenia Kodeksu na polskim rynku potwierdza fakt, że jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem, chęć przystąpienia zadeklarowało już ponad 30 firm – wydawców, dostawców technologii oraz agencji.

– komentuje Elżbieta Kondzioła, szefowa Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska

Sygnatariuszami Kodeksu mogą zostać wszyscy uczestnicy łańcucha programmatic, którzy chcą brać udział w podnoszeniu jakości i standardów modelu programatycznego oraz współtworzyć bezpieczny, przejrzysty ekosystem programmatic w Polsce. Poprzez przystąpienie do inicjatywy dołączą oni do grona najważniejszych firm, będących pewnymi partnerami w biznesie oraz pomogą eliminować z rynku podmioty stosujące złe praktyki.

Członkostwo w IAB Polska nie jest wymagane przy podpisywaniu deklaracji. Zainteresowanych przystąpieniem zapraszamy do kontaktu na adres: kdprp@iab.org.pl

 

Czytaj także

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

14 czerwca 2024 roku we wnętrzach Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie, odbędzie się trzecia edycja Orion Woman. Wydarzenie zgromadzi ekspertki z digital marketingu, które podzielą się swoimi strategiami na skuteczne kreowanie i promowanie marki osobistej. To niepowtarzalna okazja, aby nauczyć się od liderów branży, jak wzmacniać swoją widoczność i budować trwałe relacje w świecie biznesu.

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

W roku 2023 rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo
rozwojowe w porównaniu do roku wcześniejszego, a jego wartość
zwiększyła się o ponad 870 mln zł, osiągając poziom prawie 7,8 mld zł.
Internet wciąż jest kluczowym motorem napędowym rynku mediów
odpowiadającym w roku 2023 za ponad dwie trzecie wzrostu całego
segmentu komunikacji.

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.