IAB Polska partnerem strategicznym kierunku Digital Marketing na WSIiZ w Rzeszowie

03/09/2023
Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 8 marca br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony IAB Polska – Prezes Zarządu, Włodzimierz Schmidt oraz Członek Zarządu, Robert Wielgo.

Zawarta umowa o współpracy dotyczy:

  • objęcia przez IAB Polska partnerstwa strategicznego nad kierunkiem Digital Marketing (studia 3semestralne II stopnia) co oznacza m.in. udział specjalistów IAB Polska w przeglądzie i aktualizacji efektów kształcenia oraz programów studiów dla kierunku, organizację praktyk/staży dla studentów i absolwentów WSIiZ czy prowadzenie wybranych zajęć oraz dodatkowych szkoleń dla studentów WSIiZ,
  • udzielenia przez IAB Polska Akredytacji dla kierunku Digital Marketing, co oznacza, że ukończenie kierunku studiów II stopnia Digital Marketing oraz zdanie egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie umożliwi studentom oraz absolwentom uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych DIMAQ,
  • ogólnych zasad i obszarów współpracy m.in. wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych projektów czy organizacji wspólnych przedsięwzięć o różnym charakterze (w tym warsztatów i szkoleń) w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników IAB Polska oraz studentów, absolwentów i pracowników WSIiZ,
  • realizacji przez wykwalifikowaną kadrę WSIiZ zleconych przez IAB Polska prac z obszarów dotyczących m.in.: transferu innowacji, multimediów, informatyki czy zarządzania finansami.

Dzięki współpracy WSIiZ i IAB Polska absolwenci kierunku Digital Marketing będą mogli przystąpić do egzaminu DIMAQ w ramach studiów. Zajęcia realizowane w ramach kierunku są akredytowane przez IAB Polska, co dodatkowo gwarantuje ich wysoki poziom merytoryczny. Egzaminy DIMAQ odbywać się będą na terenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ od listopada 2022 roku jest Zewnętrznym Centrum Egzaminacyjnym IAB Polska, jest to pierwsza inicjatywa w kraju.

Więcej informacji o  studiach na WSIiZ tutaj >>

Czytaj także

Marketing w wyszukiwarkach dla NGO – najnowsza publikacja Grupy Roboczej SEM IAB Polska

Marketing w wyszukiwarkach dla NGO – najnowsza publikacja Grupy Roboczej SEM IAB Polska

O co zadbać, aby pojawiać się w wynikach wyszukiwania? Gdzie szukać pomysłów i jak pisać treści, aby Google chciało je wyświetlać? Jak reklamować swoją organizację bez nadwerężania budżetu? Grupa Robocza SEM IAB Polska opracowała pierwszy przewodnik po marketingu w wyszukiwarkach skierowany do specjalistów z organizacji pozarządowych.