IAB Europe wycofuje wniosek o zawieszenie wykonania decyzji APD w sprawie IAB Europe oraz Ram Przejrzystości i Zgody (TCF)

05/13/2022
IAB Europe wycofał dziś wniosek o zawieszenie wykonania decyzji APD w sprawie IAB Europe oraz Ram Przejrzystości i Zgody (TCF) po potwierdzeniu przez APD oczekiwanego harmonogramu wykonania planu działania.

Wycofanie zbiega się z potwierdzeniem przez APD, że nie podejmie decyzji w sprawie zatwierdzenia planu działania przedstawionego przez IAB Europe wcześniej niż 1 września br. Do tego czasu Sąd Gospodarczy ma wydać orzeczenie w sprawie odwołania.
Oznacza to, że IAB Europe może być pewien, że nie będzie musiał rozpoczynać realizacji planu działania przed wydaniem wyroku przez Sąd Gospodarczy.

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem IAB Europe w tej sprawie oraz z najnowszą wersją dokumentu FAQ (stan na dzień 13 maja br.)

Czytaj także

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Aby zrozumieć status retail media w Europie, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, Grupa Robocza Retail Media IAB Europe zrealizowała ankietę Attitudes to Retail Media – badanie, które dostarcza branżowy punkt odniesienia dla wdrażania retail media, barier i obszarów wzrostu.