Ewa Opach w jury konkursu Genius Universitatis

01/30/2019
Ewa Opach, dyrektor ds. certyfikacji i edukacji IAB Polska, została powołana do jury konkursu Genius Universitatis.

Ewa Opach, dyrektor ds. certyfikacji i edukacji IAB Polska, została powołana do jury konkursu Genius Universitatis.

Ewa Opach od niespełna trzech lat jest związana z IAB Polska, gdzie od początku zajmuje się wdrażaniem i rozwojem DIMAQ – programu certyfikacji i weryfikacji umiejętności e-marketingowych. Oprócz doświadczenia zawodowego, swoje kompetencje poszerzała, kończąc dwa kierunki studiów podyplomowych – zarówno w zakresie HR, jak i digital marketingu.

Genius Universitatis to konkurs adresowany do wszystkich polskich uczelni, którego celem jest wyłonienie najlepszej i najbardziej kreatywnej kampanii rekrutacyjnej szkoły wyższej. Prace konkursowe oceniać będzie kapituła złożona ze znakomitych ekspertów marketingu: Katarzyna Dragović, Paweł Janas, Artur Jabłoński, Ewa Opach, Jacek Szlak, dr Bianka Siwińska.

Czytaj także

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Aby zrozumieć status retail media w Europie, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, Grupa Robocza Retail Media IAB Europe zrealizowała ankietę Attitudes to Retail Media – badanie, które dostarcza branżowy punkt odniesienia dla wdrażania retail media, barier i obszarów wzrostu.