Aktualizacja informacji dotyczących odwołania IAB Europe w sprawie TCF.

10/10/2023
IAB Europe przedstawia najnowsze informacje i terminy w związku z toczącym się odwołaniem od decyzji APD z lutego 2022 r. w sprawie TCF.

Dotychczasowy przebieg sprawy

IAB Europe złożył odwołanie od decyzji APD z lutego 2022 r. w sprawie TCF do belgijskiego sądu gospodarczego, który we wrześniu 2022 r. postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dwa pytania dotyczące interpretacji RODO przez APD. Pytania dotyczą odpowiednio (I) tego, czy TC String – sygnał cyfrowy zawierający preferencje użytkownika – stanowi dane osobowe oraz (II) tego, czy IAB Europe należy uznać za (wspólnego) administratora danych w odniesieniu do przetwarzania TC Strings, jak również w odniesieniu do późniejszego przetwarzania na ich podstawie, takiego jak reklama cyfrowa lub pomiar oglądalności. 

Postępowanie przed TSUE rozpoczęło się 28 października 2022 r., a IAB Europe przedstawił swoje pisemne uwagi 6 stycznia 2023 r. W dniu 21 września sprawa została przedstawiona na publicznym wysłuchaniu przed czwartą izbą TSUE, podczas którego sędziowie zadali również stronom kilka pytań dotyczących treści i charakteru TC String, a także roli IAB Europe we wspieraniu TCF.

Ponieważ nie będzie opinii rzecznika generalnego, spodziewamy się, że wydanie wyroku przez TSUE zajmie od dwóch do trzech miesięcy (koniec 2023 r. lub początek 2024 r.). Po wydaniu wyroku belgijski sąd gospodarczy będzie mógł zakończyć swoje rozważania na temat istotnych kwestii podniesionych w odwołaniu IAB Europe. 


Brak zmian w okresie przejściowym dla TCF v2.2

Ponieważ decyzja APD z lutego 2022 r. pozostała tymczasowo wykonalna do czasu zakończenia procedury odwoławczej, IAB Europe przedstawił również plan działania zgodny z nakazami APD. Chociaż plan działania został nieoczekiwanie zatwierdzony przez APD w styczniu 2023 r. (pomimo toczącego się postępowania przed TSUE) jego wykonanie zostało wstrzymane po dobrowolnym zawieszeniu przez APD okresu jego realizacji w wyniku wniosku IAB Europe o zastosowanie środków tymczasowych przed belgijskim sądem gospodarczym.

Aby jednak konstruktywnie odpowiedzieć na obawy podniesione w decyzji APD w odniesieniu do sposobu informowania użytkowników i zapewniania im możliwości wyboru na podstawie minimalnych wymogów praktycznych TCF, postanowiono na podstawie niektórych środków zawartych w planie działania rozszerzenie funkcjonalności zgodności TCF w wersji 2.2 wydanej 16 maja 2023 r. w sposób, który nie uprzedza odpowiedzi, które zostaną udzielone przez TSUE.

Zmiany wprowadzone przez TCF v2.2 mają na celu dalszą standaryzację informacji i wyborów, które powinny być przekazywane użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, oraz sposobu, w jaki wybory te powinny być rejestrowane, przekazywane i respektowane. Zostały one starannie opracowane zgodnie z najnowszym orzecznictwem i wytycznymi organów ochrony danych, w celu lepszego spełnienia oczekiwań organów regulacyjnych w całej Europie i zwiększenia użyteczności TCF dla uczestników rynku w zrównoważony sposób.

Więcej informacji na temat decyzji APD i oczekującego odwołania można znaleźć w dokumencie FAQ (aktualizacja z października 2023 r.). Wszelkie pozostałe informacje dot. TCF w wersji 2.2 dostępne są również tutaj.

Czytaj także

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

Patronat IAB Polska: Orion Woman 14 czerwca w Warszawie

14 czerwca 2024 roku we wnętrzach Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie, odbędzie się trzecia edycja Orion Woman. Wydarzenie zgromadzi ekspertki z digital marketingu, które podzielą się swoimi strategiami na skuteczne kreowanie i promowanie marki osobistej. To niepowtarzalna okazja, aby nauczyć się od liderów branży, jak wzmacniać swoją widoczność i budować trwałe relacje w świecie biznesu.

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

W roku 2023 rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo
rozwojowe w porównaniu do roku wcześniejszego, a jego wartość
zwiększyła się o ponad 870 mln zł, osiągając poziom prawie 7,8 mld zł.
Internet wciąż jest kluczowym motorem napędowym rynku mediów
odpowiadającym w roku 2023 za ponad dwie trzecie wzrostu całego
segmentu komunikacji.

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.