Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act) opublikowany

10/28/2022
27 października opublikowany został w dzienniku urzędowym UE jeden z ważniejszych aktów legislacyjnych ostatnich lat, zwany konstytucją internetu – Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act). AUC jest aktem horyzontalnym, który m.in. modernizuje dyrektywę e-Commerce, obejmując swoim zakresem wszystkie kategorie treści, produktów, usług i działalności w zakresie tzw. usług pośrednich. „Odbiorcami” tego aktu są przede wszystkim: użytkownicy internetu, przedsiębiorcy działający w internecie oraz platformy internetowe.

Akt o Usługach Cyfrowych formalnie wejdzie w życie już 16 listopada 2022 r., jednak większość jego przepisów zacznie obowiązywać 17 lutego 2024 r. Przedsiębiorcy świadczący usługi pośrednie w Internecie mają zatem blisko 16 miesięcy na przygotowanie się do nowej regulacji.  

Art. 24 ust. 2, 3 i 6, art. 33 ust. 3–6, art. 37 ust. 7, art. 40 ust. 13, art. 43 oraz rozdział IV sekcje 4, 5 i 6 stosuje się od dnia 16 listopada 2022 r.

Istnieje również możliwość wcześniejszego stosowania rozporządzenia wobec bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych wskazanych zgodnie z art. 33 ust. 4 – wobec nich rozporządzenie będzie mieć zastosowanie po upływie czterech miesięcy od powiadomienia danego dostawcy, o którym mowa w art. 33 ust. 6, w przypadku gdy data ta jest wcześniejsza niż dzień 17 lutego 2024 r.

Czytaj także

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Raport IAB Europe z badania opinii na temat retail media

Aby zrozumieć status retail media w Europie, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, Grupa Robocza Retail Media IAB Europe zrealizowała ankietę Attitudes to Retail Media – badanie, które dostarcza branżowy punkt odniesienia dla wdrażania retail media, barier i obszarów wzrostu.