55 organizacji pracodawców apeluje do Rządu o utrzymanie limitu składek na ZUS

09/12/2019
12 września 2019 r. organizacje zrzeszające pracodawców wystosowały apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o utrzymanie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe.

12 września 2019 r. organizacje zrzeszające pracodawców wystosowały apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o utrzymanie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe.  Jest to reakcja na projekt budżetu państwa na rok 2020, w którym zapisano zniesienie limitu tzw. składek na ZUS. Wśród sygnatariuszy apelu jest także Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Przedstawiciele organizacji pracodawców zwracają uwagę na to, że zniesienie limitu składek na ZUS stanie się poważną barierą w rozwoju polskiej gospodarki. Oznacza to bowiem skokowy wzrost kosztów pracy dla przedsiębiorców, a  przez to obniżenie wynagrodzenia netto dla pracowników nawet o kilkanaście procent. Zmiana ta w pierwszej kolejności dotknie sektory nowych technologii i usług dla biznesu, w tym również sektor usług cyfrowych. Są to branże, w których tworzone są atrakcyjne miejsca pracy. Aby pokryć rosnące koszty zatrudnienia, przedsiębiorcy mniej środków będą przeznaczać na inwestycje i podwyżki. To z  kolei spowoduje ucieczkę pracowników od zatrudniania na umowę o pracę, a także wybór zatrudnienia za granicą.

Odpływ wykwalifikowanych pracowników oraz wysokie koszty pracodawców są niezgodne z przyjętą przez Rząd Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada zwiększanie udziału inwestycji oraz tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy.

Już od ponad roku szerokie grono organizacji zrzeszających pracodawców próbuje zwrócić uwagę polskich władz na negatywne konsekwencje planów legislacyjnych dot. zniesienia limitu składek ZUS dla innowacyjności polskiej gospodarki, składając kolejny wspólny apel.

Pełna treść apelu >>

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Przez ostatni rok polska branża komunikacji marketingowej skonfrontowała się z wyzwaniami postpandemicznej rzeczywistości oraz niepewnością geopolityczną i ekonomiczną. Mimo to rynek reklamowy odnotował dwucyfrowy wzrost. Podsumowanie kluczowych wydarzeń i trendów minionego roku oraz prognozy na rok 2023 prezentujemy w opublikowanym właśnie Raporcie Strategicznym Internet 2022/2023. 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób.