Dobre praktyki Projekty internetowe

Dobre praktyki Projekty internetowe

Niniejszy dokument został opracowany przez członków Technologicznej Grupy Roboczej IAB Polska i stanowi zbiór zaleceń mających na celu zdefiniowanie standardów jakościowych realizacji dużych i średnich projektów internetowych. Dokument ma także posłużyć jako pomoc merytoryczna i praktyczna firmom, które planują realizację projektu internetowego/software’owego.

Zapisy zawarte w dokumencie wynikają z bogatego doświadczenia zawodowego i projektowego osób go tworzących. Głównym celem ich doboru jest dostarczenie firmom zainteresowanym usługami firm technologicznych, najlepszych możliwych podstaw merytorycznych i praktycznych, aby od pierwszego kontaktu współpraca mogła przebiegać sprawnie, a problemy były rozwiązywane skuteczniej.

Treść dokumentu, zwłaszcza praktyczne wskazówki dla klienta, służą sprawniejszemu diagnozowaniu potrzeb biznesowych i technologicznych, szybszej realizacji projektów oraz ułatwieniu drogi formalno – prawnej, a co za tym idzie – są oszczędnością finansową dla zleceniodawcy.

Opracowanie dokumentu jest wspólnym głosem Technologicznej Grupy Roboczej IAB Polska. Praktycznie rzecz ujmując stanowi zbiór najważniejszych informacji i porad, z którymi każdy klient powinien się zapoznać, zaczynając współpracę z firmą technologiczną. Pokazuje złożoność prac, które firmy technologiczne muszą wykonać, zasady oraz etapy współpracy, wyjaśnia kwestie formalne i bezpieczeństwo współpracy.

Dokument pomoże Grupie w edukacji rynku, usprawni komunikację i współpracę, pokaże jej najważniejsze elementy, na które klienci jak i firmy technologiczne muszą zwrócić uwagę, aby projekt zakończył się oczekiwanym sukcesem.