Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ankietę adresujemy do osób, które są angażowane w proces programmatic od strony sprzedawców, kupujących powierzchnię, dostawców technologii oraz osób planujących kampanie. Dzięki Waszej opinii będziemy mogli poznać najnowsze trendy.

Wypełnienie ankiety trwa około 10 minut i jest anonimowe.  Termin upływa 26 lipca 2024.

 

Biorąc udział w badaniu “Attitudes to Programmatic Advertising Survey 2024“, pomożesz dostarczyć dane na remat kluczowych obszarów zainteresowań, takie jak:

Wykorzystanie Programmatic dla różnych formatów: Trendy w reklamie display, mobilnej i wideo.
Szanse i przeszkody: kluczowe czynniki wpływające na inwestycje programmatic.
Modele operacyjne: różne modele stosowane obecnie w reklamie programatycznej.
Strategia pomiaru i danych: skuteczne strategie pomiaru danych.
Przyszłość inwestycji programatycznych: prognoza nadchodzących trendów.

Respondenci będą mogli otrzymać kopię wyników.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane również na DMEXCO 2024, aby interesariusze z branży mogli poznać trendy i zmiany kształtujące europejską branżę programmatic.

Zeszłoroczny raport dostępny jest TUTAJ.

Weź udział w dziewiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziewiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ankietę adresujemy do osób, które są angażowane w proces programmatic od strony sprzedawców, kupujących powierzchnię, dostawców technologii oraz osób planujących kampanie. Dzięki Waszej opinii będziemy mogli poznać najnowsze trendy.

Wypełnienie ankiety trwa około 10 minut i jest anonimowe.  Termin upływa 11 sierpnia 2023.

Wszyscy uczestnicy badania otrzymają wyniki badania oraz wezmą udział w losowaniu nagrody – wyboru celu charytatywnego, na który IAB Europe przekaże darowiznę w wysokości 200 euro.  

Badanie stanowi branżowy punkt odniesienia pokazujący, jak ewoluują postawy, wdrożenie i strategie reklamy programatycznej.

Zeszłoroczny raport dostępny jest TUTAJ.

Wyniki tegorocznego badania zostana zaprezentowane podczas DMEXCO 2023, aby interesariusze z branży mogli zobaczyć trendy i zmiany kształtujące europejską branżę programmatic.

Weź udział w badaniu IAB Europe nt. Programmatic

Weź udział w badaniu IAB Europe nt. Programmatic

Ankietę adresujemy do osób, które są angażowane w proces programmatic od strony sprzedawców, kupujących powierzchnię oraz osób planujących kampanie. Dzięki Waszej opinii łatwiej będziemy mogli poznać najnowsze trendy – wszyscy uczestnicy badania otrzymają wyniki i opisane priorytety branży.

Ankieta dotyczy:

  • korzyści i wyzwań związanych z programmatic,
  • modeli operacyjnych i strategii,
  • przyszłości związanej z kampaniami reklamowymi programmatic. 

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii poprzez ankietę – badanie Programmatic zajmie nie dłużej niż 15 minut, można je wypełniać do 26 czerwca 2020.

Dziękujemy!