Konsultacje w sprawie aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktych ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Konsultacje w sprawie aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktych ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Kodeks stanowi zbiór dobrych praktyk i wskazówek dla podmiotów udostępniających treści audiowizualne na żądanie oraz stanowi najlepszy przykład wspólnego postrzegania kluczowych kwestii przez branżę internetową. Zaktualizowana wersja (z dnia 17 grudnia 2021 r.) uzyskała wstępną pozytywną opinię Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zaktualizowana wersja Kodeksu znajduje się TUTAJ>>

Zapraszamy zainteresowane podmioty udostępniające treści audiowizualne na żądanie do przesłania ewentualnych opinii i uwag do zaktualizowanej wersji Kodeksu.
W szczególności jednak zapraszamy do wsparcia Kodeksu w formie przystąpienia do grona sygnatariuszy.
Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia br. Kontakt: m.bublewicz@iab.org.pl