Wkład IAB Polska do Stanowiska Rządu do projektu dyrektywy w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów

04/11/2023

Na zaproszenie ze strony UOKiK IAB Polska przekazał swoje propozycje wkładu do projektu stanowiska Rządu do dokumentu: COM(2023) 155 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828 

Szczegóły w załączonym dokumencie

TAGI :