Wkład IAB Polska do konsultacji publicznych w zakresie prawa autorskiego

10/07/2020

IAB Polska wziął udział w konsultacjach publicznych ogłoszonych przez MKiDN dotyczących implementacji: dyrektywy (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz dyrektywy (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych.

Konsultacje oparte były o zestaw szczegółowych pytań. IAB Polska odniósł się do wybranych z nich – szczegóły w załączonym dokumencie.

TAGI :