Stanowisko IAB Polska ws. projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

07/01/2022

W związku z publikacją 15 czerwca 2022 r. projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej Związek Branży Internetowej IAB Polska przedstawił swoje stanowisko dotyczące propozycji legislacyjnych przedstawionych w projekcie UZNKE

Zdaniem IAB Polska najważniejszym zgłaszanym zastrzeżeniem dotyczącym przygotowanego projektu UZNKE jest czas, w jakim projekt ustawy został przedstawiony przez projektodawcę. IAB Polska przede wszystkim wskazuje, że projekt UZNKE nie uwzględnia zmiany przepisów krajowych, która powinna nastąpić w związku z koniecznością transpozycji obowiązującej od 21 grudnia 2020 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, a która do tej pory nie została implementowana w Polsce

Więcej w załączniku

TAGI :