Stanowisko IAB Polska ws. projektu ustawy o ochronie wolności słowa w serwisach społecznościowych

03/29/2022

IAB Polska przygotował aktualizację stanowiska ws. projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (tzw. Ustawa Wolnościowa).

Kolejny raz postulujemy zaniechanie kontynuowania prac nad Ustawą Wolnościową, ewentualnie wprowadzenie niezbędnych zmian, które sugerujemy w naszym stanowisku. W ocenie IAB Polska projektodawca nie tylko dubluje w Ustawie Wolnościowej rozwiązania zawarte w unijnym projekcie – Akt o usługach cyfrowych, ale jednocześnie wprowadza zapisy, które niewspółmiernie obciążą usługodawców, będą szkodliwe dla całego rynku internetowego i nie zagwarantują odpowiedniej ochrony użytkownikom serwisów społecznościowych, a wręcz mogą przynieść skutek zgoła przeciwny.

W zaktualizowanym stanowisku odnosimy się również do wydarzeń w Ukrainie oraz wskazujemy na kluczową rolę mediów dla prowadzenia skutecznej walki ze świadomie fałszywymi informacjami. W naszej ocenie przepisy prawa odnoszące się do sfery Internetu jak najbardziej wpisują się w te działania, dlatego muszą być one spójne dla całej Unii. Samodzielne inicjatywy krajowe realizowane w oderwaniu od pozostałych krajów członkowskich żadną miarą nie będą w stanie osiągnąć zamierzonego celu w postaci przywrócenia ładu informacyjnego w środowisku internetowym.

TAGI :