Stanowisko IAB Polska ws. projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy mające na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie

08/18/2022

17 sierpnia br. IAB Polska przekazał do KPRM wstępne uwagi do projektu rozporządzenia ustanawiającego przepisy mające na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie. W naszej ocenie zwalczanie wykorzystania seksualnego dzieci i  zapobieganie niegodziwego ich traktowania w celach seksualnych uważamy za regulację nie tylko ważną, ale i potrzebną. Niemniej nie powinno się to odbywać kosztem naruszania fundamentalnych praw zagwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Projekt w swoim obecnym brzmieniu budzi w związku z tym nasze poważne zastrzeżenia, szczególnie w stosunku do ustanawianych w nim ograniczeń wobec korzystania z prawa do prywatności.

Więcej w załączonym dokumencie

TAGI :