Stanowisko IAB Polska ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

10/12/2020

IAB Polska wziął udział w ogłoszonych przez MKiDN konsultacjach publicznych projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

W ocenie IAB Polska, wiele z projektowanych przepisów prawa dokonuje prawidłowej transpozycji unormowań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. (dalej łącznie jako „Dyrektywa”). W swoim stanowisku IAB Polska wskazał na te obszary projektu ustawy, które w naszej ocenie, zdecydowanie wymagają zmian.

TAGI :