Stanowisko IAB Polska w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (UC15)

08/31/2022

W związku z opublikowaniem na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2022 r., zmieniającego projekt z 23 września 2020 r. i ponownym poddaniem go pod konsultacje, IAB Polska przedstawił ponownie naszą opinię w odniesieniu do proponowanych zmian. Jednocześnie zaznaczyliśmy, że podtrzymujemy uwagi zgłoszone przez IAB Polska w stanowisku  z dnia 27 listopada 2020 r., w zakresie w jakim pozostają one aktualne.

TAGI :