Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

08/17/2023

W związku z pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3408) IAB Polska przedstawił swoje stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie możliwymi konsekwencjami przyjęcia Projektu w proponowanym kształcie

TAGI :