Stanowisko dot. projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

10/23/2018

IAB Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji stanowisko do przedstawionego we wrześniu br. przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia, w którym zwracamy uwagę na zbyt szeroką definicję dostawcy usług hostingowych,, co spowoduje obciążenie także małych podmiotów szeregiem nowych obowiązków.

TAGI :