Stanowisko IAB Polska w sprawie art. 5 projektu ustawy o ochronie danych osobowych

03/26/2018

IAB Polska postuluje, aby na dalszych etapach procedury legislacyjnej dot. projektu ustawy dostosowującej polskie prawo do RODO, obniżyć granicę wieku, poniżej której wymagana jest zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, do lat 13.

TAGI :