Pismo IAB Polska przeciwko podejściu ogólnemu w Radzie UE dot. projektu rozporządzenia ePrivacy

11/20/2019

IAB Polska apeluje o sprzeciw Polski dot. przyjęcia podejścia ogólnego w Radzie UE odnośnie do projektu rozporządzenia ePrivacy.

 

TAGI :