Stanowisko IAB Polska ws. dyrektywy NIS2

01/29/2021

IAB Polska wziął udział w konsultacjach publicznych dot. projektu zastąpienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii („dyrektywa NIS”) nową dyrektywą – dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii („dyrektywa NIS2”).

W naszej ocenie 4 lata obowiązywania dyrektywy NIS pokazały, że przyjęte w niej podejście okazało się niewystarczające. Dlatego przegląd dyrektywy NIS oraz propozycję nowej regulacji dyrektywy NIS2 należy co do zasady ocenić pozytywnie, gdyż w dużej mierze odpowiada na zgłoszone postulaty. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że regulacja ta ma charakter dyrektywy, a nie rozporządzenia, kluczowa okaże się jej implementacja w polskim porządku prawnym.

Szczegóły w załączonym dokumencie

TAGI :