Stanowisko IAB Polska do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

03/16/2021

IAB Polska przedstawił UOKiK stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 14.01.2021 r. (projekt UC 69), który służyć ma m.in. implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W stanowisku zwracamy szczególną uwagę na propozycje przepisów dotyczących odpowiedzialności związków przedsiębiorców za naruszenia prawa konkurencji.

Przeprowadzona przez nas analiza Projektu uzasadnia obawę, iż niektóre kwestie związane z odpowiedzialnością antymonopolową związków przedsiębiorców i ich członków zostały ujęte w Projekcie w sposób nie do końca odpowiadający zamysłowi unijnego prawodawcy.

Szczegóły w załączniku

TAGI :