Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania -partnerstwo i certyfikacja DIMAQ

09/22/2017

Między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w dwóch obszarach: certyfikacji DIMAQ i partnerstwa strategicznego kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W Warszawie WSIiZ reprezentował Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński oraz Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, mgr Łukasz Bis. Ze strony IAB Polska porozumienie podpisali Prezes Zarządu, Włodzimierz Schmidt oraz Członek Zarządu, Robert Wielgo.

Początek tej wyjątkowej współpracy jest dla WSIiZ kolejnym z wielu działań, które mają na celu podnoszenie jakości kształcenia. Umożliwi ona studentom korzystanie z niezbędnych i ważnych dla pracodawców warsztatów, które zwiększają szanse młodych ludzi na rynku pracy.

Dzięki zwartemu porozumieniu, od października 2017 r. uruchomiona zostanie międzykierunkowa, otwarta dla wszystkich studentów Uczelni specjalność dodatkowa „Digital marketing”. W ramach nauki studenci będą mogli przygotować się do egzaminu na certyfikat kwalifikacji zawodowych DIMAQ, czyli Digital Marketing Qualification. Jest to program certyfikacji kompetencji e-marketingowych, potwierdzający kwalifikacje pracowników rynku usług marketingu internetowego.

– To niepowtarzalna okazja zdobycia kompetencji, które nie tylko zostały opracowane przez specjalistów, ale przede wszystkim uznawane są przez pracodawców jako niezbędne na rynku usług e-marketingowych. Dzięki współpracy z IAB Polska nasi studenci będą mogli zdobyć tę wiedzę jeszcze w trakcie studiów pod okiem ekspertów, za rozsądne pieniądze. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu jest dużo trudniejsze i droższe.

– tłumaczy Łukasz Bis z WFIiZ.

Certyfikat DIMAQ jest uznanym i rozpoznawalnym w branży marketingu i nowych mediów dokumentem. Dzięki współpracy WSIiZ i IAB Polska absolwenci specjalności „Digital Marketing” będą mogli przystąpić do egzaminu DIMAQ na preferencyjnych warunkach. Zajęcia realizowane w ramach specjalności będą certyfikowane przez IAB Polska, co dodatkowo gwarantuje ich wysoki poziom merytoryczny.

Porozumienie z IAB Polska, poza certyfikatem DIMAQ, obejmuje również partnerstwo strategiczne dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Co to oznacza w praktyce dla studentów?

Najprościej rzecz ujmując, partnerstwo oznacza, że przedstawiciele IAB Polska będą opiniować program studiów kierunku, pomagając nam w jak najlepszym dostosowaniu zajęć do potrzeb rynku pracy. To dla nas bardzo ważne, choć studenci mogą jeszcze nie zdawać sobie sprawy z tego, jak dużą rolę w ich kształceniu odgrywają opinie i wskazówki firm i instytucji reprezentujących rynek pracy.

– wyjaśnia Prodziekan ds. kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, dr Iwona Leonowicz-Bukała

Współpraca ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej wpisuje się w dotychczasowe, intensywne działania Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, które mają na celu poszerzanie palety możliwości edukacyjnych oferowanych studentom wybierającym WSIiZ.

WSIiZ jest jedyną uczelnią na Podkarpaciu kształcącą aż na trzech kierunkach, związanych z nowymi mediami. Są to Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa.

Czytaj także