DIMAQ UNI – konkurs na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego

07/02/2018

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa zapraszają do udziału w szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. Nagrodami w DIMAQ UNI są studia podyplomowe na SGH, udział w Akademii DIMAQ oraz płatne praktyki zawodowe.

Kto może wziąć udział w  KONKURSIE?

Konkurs  skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Do udziału w konkursie dopuszczone są prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego obronione w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 lipca 2018 r.
Przesłane prace oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Co można wygrać?

NAGRODA GŁÓWNA

 • Bezpłatne uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dotyczy tylko autorów prac magisterskich)
 • Bezpłatny udział w szkoleniu „4 – dniowa Akademia DIMAQ” wraz z egzaminem, który umożliwia zdobycie certyfikatu DIMAQ
 • Mozliwość odbycia płatnych, co najmniej miesięcznych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu

WYRÓŻNIENIA

 • Autorzy prac wyróżnionych w konkursie, otrzymają możliwość odbycia płatnych, co najmniej miesięcznych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu

Jak wziąć udział w KONKURSIE?

To proste. Do 10.08.2018 prześlij do IAB Polska swoje ZGŁOSZENIE, które powinno zawierać:

 • Plik PDF z Twoją pracą dyplomową
  Pamiętaj, aby usunąć z pracy: Twoje imię i nazwisko imię i nazwisko promotora oraz nazwę uczelni powinna zostać usunięta z pracy. Wszystko po to, żeby zachować bezstronność ocen.
 • wypełniony oraz podpisany przez Ciebie Formularz Zgłoszenia do Konkursu
 • podpisany przez Ciebie Regulamin Konkursu
 • dowolny dokument z Twojej uczelni, który potwierdzi uzyskanie przez Ciebie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej ( np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu)

Wszystkie dokumenty prześlij mailem lub dostarcz osobiście na adres:

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
ul. Puławska 39/77
02-508 Warszawa

Jakie są terminy (harmonogram) konkursu?

 • do 10.08.2018 – zgłaszanie prac
 • 08.2018 – 15.09.2018 – I etap – wybór 20 najlepszych merytorycznie prac dyplomowych (w tym przynajmniej 3 prac magisterskich)
 • 09.2018 – 10.10.2018 – II etap – ocena prac magisterskich wyłonionych w I etapie Konkursu
 • 10.2018 – 14.10.2018 – wybór zwycięzców konkursu-autorów najlepszych prac magisterskich oraz licencjackich/inżynierskich
 • 10.2018 – 0głoszenie wyników

Materiały do pobrania:

Kontakt: dimaq@iab.org.pl

Czytaj także