Stanowisko IAB Polska dot. pakietu projektów przepisów w zakresie sztucznej inteligencji (AI)

IAB Polska wziął udział w ogłoszonych przez KPRM konsultacjach przedstawionego przez Komisję Europejską pakietu projektów przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Zaprezentowane stanowisko zawiera wstępne, kierunkowe uwagi dot. kwestii, jakie zwróciły naszą uwagę po zapoznaniu się z treścią w/w projektu.

Szczegóły w załączniku

Pismo IAB Europe dot. ePrivacy

IAB Europe zwraca uwagę Prezydencji chorwackiej i delegacjom innych państw członkowskich w Radzie UE na fakt, że dołączenie uzasadnionego interesu jako kolejnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w projekcie rozporządzenia ePrivacy jest krokiem w dobrym kierunku, ale wprowadzone obostrzenia pwodują, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą de facto nie będą w stanie z niej korzystać. IAB Europe zwraca tez uwagę na niekorzystne dla biznesu usunięcie tekstu o warunkowym dostępie do usług (conditionality).

Stanowisko IAB Europe dot. ePrivacy

Stanowisko dot. art. 10 projektu rozporządzenia ePrivacy

IAB Europe przekazuje Stałym Przedstawicielstwom Państw Członkowskich UE stanowisko dot. art. 10 projektu rozporządzenia ePrivacy, który dotyczy opcji ustawień prywatności w przeglądarkach. IAB Europe wyraża zadowolenie z usunięcia tego art. z projektu i przestrzega przed ewentualnym powrotem do dyskusji o jego przywróceniu.

Stanowisko IAB Europe dot. ePrivacy

Stanowisko IAB Europe do wytycznych EROD nr 2/2019

IAB Europe przekazało uwagi do wytycznych EROD nr 2/2019 dot. przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy (processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects).

Dodatkowo, zgodnie z programem prac EROD na lata 2019/2020 (EDPB Work Program 2019/2020) planowane jest wydanie nowych wytycznych oraz aktualizacja wytycznych grupy art. 29, w tym np. tych dot. uzasadnionego interesu.