Stanowisko IAB Europe przeciwko przyjęciu podejścia ogólnego dot. projektu rozporządzenia ePrivacy

11/12/2019

IAB Europe protestuje przeciwko planom przyjęcia podejścia ogólnego dot. projektu rozporządzenia ePrivacy na posiedzeniu Rady TTE w dniu 4.12.2019 w pismach skierowanych do Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich UE, w tym Polskiego Perm Rep w Brukseli:

 

TAGI :