Zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w spawie plików cookie.

10/02/2019
Umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów.

Zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgody użytkowników na instalowanie plików cookie.

W ogłoszonym 1 października 2019 wyroku w sprawie C-673/17 (Planet 49) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wymagana od użytkownika witryny internetowej zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookie na jego urządzeniu nie jest ważna, jeśli została udzielona za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

Powyższy wniosek jest zasadny niezależnie od tego, czy informacje przechowywane lub udostępniane w urządzeniu końcowym użytkownika stanowią dane osobowe. Prawo Unii ma bowiem na celu ochronę użytkowników przed każdą ingerencją w ich prywatność, a w szczególności przed ryzykiem wprowadzenia do ich urządzeń bez ich wiedzy ukrytych identyfikatorów lub innych podobnych narzędzi. Trybunał podkreślił, że zgoda internauty musi być konkretna, a informacje, jakich usługodawca powinien udzielić użytkownikowi, obejmują również wskazanie okresu funkcjonowania plików cookie oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

Więcej informacji:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125pl.pdf

Wyrok:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1506530

Czytaj także

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

23 maja 2023 podczas flagowej konferencji IAB Europe – Interact zostały rozdane europejskie nagrody za najlepsze digitalowe kampanie i projekty badawcze. Polskie firmy otrzymały aż 5 statuetek European MIXX Awards 2023! Gratulujemy: Sanofi, PHD Poland, Publicis Groupe, Unilever, Mindshare Poland, GONG & ING Bank Śląski. Gatulujemy równiez agencjom badawczym Nielsen i Kantar, które łącznie otrzymały 3 statuetki w IAB European Reasaerch Awards. 

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

Do grona firm członkowskich IAB Polska przystępuje CMC MEDIA specjalizuąca się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia technicznego i biznesowego dla lokalnych wydawców prasy, radia i serwisów internetowych.