Zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w spawie plików cookie.

10/02/2019
Umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów.

Zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgody użytkowników na instalowanie plików cookie.

W ogłoszonym 1 października 2019 wyroku w sprawie C-673/17 (Planet 49) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wymagana od użytkownika witryny internetowej zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookie na jego urządzeniu nie jest ważna, jeśli została udzielona za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

Powyższy wniosek jest zasadny niezależnie od tego, czy informacje przechowywane lub udostępniane w urządzeniu końcowym użytkownika stanowią dane osobowe. Prawo Unii ma bowiem na celu ochronę użytkowników przed każdą ingerencją w ich prywatność, a w szczególności przed ryzykiem wprowadzenia do ich urządzeń bez ich wiedzy ukrytych identyfikatorów lub innych podobnych narzędzi. Trybunał podkreślił, że zgoda internauty musi być konkretna, a informacje, jakich usługodawca powinien udzielić użytkownikowi, obejmują również wskazanie okresu funkcjonowania plików cookie oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

Więcej informacji:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125pl.pdf

Wyrok:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1506530

Czytaj także

Patronat: Twój pierwszy milion ze strategią SEO&Content — jak monetyzować działania marketingowe w biznesie | Darmowy webinar

Patronat: Twój pierwszy milion ze strategią SEO&Content — jak monetyzować działania marketingowe w biznesie | Darmowy webinar

Cube Group & SEMSTORM & WhitePress zapraszają na bezpłatny webinar. Chcesz poznać genialne sposoby na zwiększenie sprzedaży dzięki działaniom SEO&Contentu? Już 27 września o 10:00 zarezerwuj swój czas w kalendarzu na bezpłatny webinar organizowany przez Cube Group, SEMSTORM i WhitePress. Zebraliśmy ekspertów z branży, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat monetyzowania działań marketingowych. Jesteśmy patronem honorowym wydarzenia.

Patronat: Pro Experts Days

Patronat: Pro Experts Days

Pro Experts Days to wydarzenie organizowane przez ekspertów branży digital marketingu, kierowane do środowiska marketingowego i biznesowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął IAB Polska.