Zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w spawie plików cookie.

10/02/2019
Umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów.

Zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgody użytkowników na instalowanie plików cookie.

W ogłoszonym 1 października 2019 wyroku w sprawie C-673/17 (Planet 49) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wymagana od użytkownika witryny internetowej zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookie na jego urządzeniu nie jest ważna, jeśli została udzielona za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

Powyższy wniosek jest zasadny niezależnie od tego, czy informacje przechowywane lub udostępniane w urządzeniu końcowym użytkownika stanowią dane osobowe. Prawo Unii ma bowiem na celu ochronę użytkowników przed każdą ingerencją w ich prywatność, a w szczególności przed ryzykiem wprowadzenia do ich urządzeń bez ich wiedzy ukrytych identyfikatorów lub innych podobnych narzędzi. Trybunał podkreślił, że zgoda internauty musi być konkretna, a informacje, jakich usługodawca powinien udzielić użytkownikowi, obejmują również wskazanie okresu funkcjonowania plików cookie oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

Więcej informacji:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125pl.pdf

Wyrok:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1506530

Czytaj także

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

AI CREATE to globalna inicjatywa profesjonalistów z całego świata. Została stworzona przez weteranów branży kreatywnej, eventowej oraz produkcyjnej z Hiszpanii i Singapuru. Edycja warszawska zaplanowane na 16 maja posiada patronat honorowy IAB Polska.