Raport Mobile: SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

01/04/2019
W dalszej części raportu zaprezentowano wybrane, kluczowe wyniki badania.

W dalszej części raportu zaprezentowano wybrane, kluczowe wyniki badania. Szczegółowy raport dostępny jest dla członków Grupy Roboczej Mobile IAB Polska.

Na potrzeby niniejszego studium zrealizowano badanie CAWI użytkowników internetu w wieku 15 i więcej lat
Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci
Badanie zrealizowano w dniach: 2.X–5.XI 2017 roku
Dobór próby: RTS/ROS
Wielkość próby: N=4700

 

Penetracja smartfonów osiągnęła poziom prawie 90%, tempo rozwojowe tabletów wyhamowało

Z dotychczas zrealizowanych badań IAB Polska Mobile wynika, że w roku 2018 penetracja smartfonów wśród internautów w wieku 15 i więcej lat powinna przekroczyć poziom 90%. Choć przy tak dużym zasięgu tempo rozwojowe jest bardzo wolne, penetracja smartfonów rośnie wciąż o kilka punktów procentowych rocznie.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na rynek tabletów. Od kilku lat tempo rozwojowe znacznie wyhamowało, a roczne przyrosty w penetracji tego typu urządzeń nie przekraczają jednego punktu procentowego.

 

Coraz bardziej intensyfikuje się korzystanie z usług i serwisów online w smartfonach

Choć wśród najczęstszych aktywności online w smartfonach wciąż czołowe miejsca zajmują produkty generyczne (nawigacja, aplikacje), urządzenia te adaptowane są w coraz większym stopniu. Prawie połowa użytkowników smartfonów wskazywała na obsługę poczty e-mail, serwisów społecznościowych bądź komunikatorów, czytanie artykułów na internetowych portalach informacyjnych oraz szukanie w sieci informacji o markach. Na szczególną uwagę zasługuje duży wzrost odsetka osób korzystających z bankowości internetowej i wideo online.

 

Rośnie rola smart-video oglądanego często w sytuacjach mobilnych

W porównaniu do 2014 roku odsetek użytkowników smartfonów, którzy wśród najczęstszych aktywności online wskazują oglądanie materiałów wideo, wzrósł z 13% do 31%. Co więcej, prawie trzy czwarte użytkowników inteligentnych urządzeń deklaruje, że ogląda za ich pomocą takie materiały przynajmniej od czasu do czasu.

Do najczęściej oglądanych materiałów należą: teledyski, koncerty i muzyka (48%) oraz wiadomości (45%).

Okoliczności towarzyszące tego typu aktywnościom online to głównie czas spędzany w domu (75%), jednak bardzo często są to sytuacje mobilne (np. w trakcie podróży: 65% czy w komunikacji miejskiej: 40%) bądź inne związane z czasem spędzanym poza domem (np. na wakacjach: 57% bądź w pracy, szkole, na uczelni: 46%).

Istotnie rośnie liczba internautów ściągających aplikacje

W obszarze aplikacji warto zwrócić uwagę na pewną zmianę jakościową związaną z wykorzystywaniem tego typu produktów. O ile od roku 2014 odsetek osób, które korzystają z aplikacji fabrycznych wzrósł o 3 punkty procentowe, udział osób ściągających aplikacje bezpłatne zwiększył się dwa razy bardziej, a jednocześnie nieznacznie zwiększyła się liczba osób ściągających aplikacje płatne. Choć skala zjawiska nie jest duża, wskazuje na fakt, że użytkownicy rzadziej ograniczają się do aplikacji, które zostały fabrycznie umieszczone w urządzeniach, a częściej poszukują potrzebnych im narzędzi.

Wśród najczęściej wykorzystywanych aplikacji wymieniano: nawigację, mapy (74%), pogodę (64%) oraz służące do obsługi poczty e-mail (63%).

Wrasta rola smartfonów w sektorze finansowym

W badaniu IAB Polska Mobile zrealizowanym w 2014 roku 42% użytkowników smartfonów deklarowało, że wykorzystuje inteligentne telefony do płatności bądź innych operacji finansowych. W roku 2017 odsetek ten wzrósł o 17 punktów procentowych.

Największy udział osób wykorzystujących smartfony do tego typu aktywności zanotowano wśród użytkowników w wieku 15-24 lat. W grupie tej sięga on 67%. Po 44 roku życia odsetek takich osób spada do poziomu poniżej 50%. Warto także zwrócić uwagę, że częściej w tym obszarze są aktywni mężczyźni (63%). Wśród kobiet odsetek takich użytkowniczek sięga 54%.

Wśród najczęstszych finansowych aktywności zrealizowanych w roku 2017 zdecydowanie najczęściej wymieniana jest obsługa konta oraz przelewy bankowe (41%), w następnej kolejności zaś kupowanie produktów przez internet (30%), kupowanie biletów (25%) oraz dokonywanie drobnych płatności (24%).


 

 POBIERZ RAPORT MOBILE 2018

 

Czytaj także

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

23 maja 2023 podczas flagowej konferencji IAB Europe – Interact zostały rozdane europejskie nagrody za najlepsze digitalowe kampanie i projekty badawcze. Polskie firmy otrzymały aż 5 statuetek European MIXX Awards 2023! Gratulujemy: Sanofi, PHD Poland, Publicis Groupe, Unilever, Mindshare Poland, GONG & ING Bank Śląski. Gatulujemy równiez agencjom badawczym Nielsen i Kantar, które łącznie otrzymały 3 statuetki w IAB European Reasaerch Awards. 

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

Do grona firm członkowskich IAB Polska przystępuje CMC MEDIA specjalizuąca się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia technicznego i biznesowego dla lokalnych wydawców prasy, radia i serwisów internetowych.