“Polaryzacja i konflikty w komunikacji wewnątrz organizacji” – badanie organizacji

07/01/2024
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu "Polaryzacja i konflikty w komunikacji wewnątrz organizacji" organizowanym przez Uczelnię Korczaka w Warszawie. IAB Polska objął patronat honorowy nad inicjatywą.
Inicjatywa ma na celu sprawdzenie, czy pewne zjawiska społeczne zauważalne są w większej liczbie organizacji i czy istnieje podstawa do prowadzenia dalszych analiz w różnych sektorach.
Ankieta jest całkowicie anonimowa, zarówno od strony osób ją wypełniających jak i organizacji, których dotyczy. Wspiera ją Fundacja Stocznia, która udostępniła swoje narzędzia służące do zbierania danych. 
Badanie ma na celu przygotowanie raportu odnoszącego się do problemu, omawiającego wyniki przeprowadzonej ankiety oraz wskazującego dalsze kierunki pogłębionych badań w tym zakresie.
Badanie jest skierowane do organizacji (instytucji, przedsiębiorstw, NGOs, bez względu na wielkość, choć z racji badania obszaru komunikacji wewnętrznej, głównie średnich oraz dużych). Firmy nie będące członkami IAB Polska prosimy o kontakt z organizatorem w celu uzyskania dostępu do ankiety: konrad.ciesiolkiewicz@gmail.com.

Czytaj także

Rewolucja w reklamie CTV z  Ad Creative ID Framework (ACIF). Webinar Tech Lab.

Rewolucja w reklamie CTV z Ad Creative ID Framework (ACIF). Webinar Tech Lab.

Czy kiedykolwiek szukałeś/aś sposobu na śledzenie swoich reklam CTV tak samo, jak śledzi się sprzedaż produktów w handlu detalicznym? Ad Creative ID Framework (ACIF) to przełom w reklamie CTV. Podejście ACIF do rejestracji reklam, podobne do kodu UPC, wspiera efektywne zarządzanie kampaniami i pomiar w celu poprawy ROI.