Patronat IAB: Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

07/16/2019
9 – 10 października 2019 odbędzie się Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

9 – 10 października 2019 odbędzie się Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Wydarzenie wpisane jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także zostało objęte Patronatem Honorowym IAB Polska, które poświadcza jego wysoką wartość merytoryczną.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej
i zarządzającej przedsiębiorstw:

 • zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
 • operatorów usług kluczowych,
 • dostawców usług cyfrowych,
 • podlegających obowiązkowej ochronie,
 • szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
 • o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Wybrane tematy konferencji:

 • Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa
 • Penetracje wywiadowcze i konkurencji zagranicznej gospodarki narodowej.
 • Parasol kontrwywiadowczy bezpieczeństwa narodowego.
 • Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 • Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 • Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 • Znane i spodziewane cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.

Pełna informacja na temat agendy i możliwości uczestnictwa na stronie:
konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

 

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Przez ostatni rok polska branża komunikacji marketingowej skonfrontowała się z wyzwaniami postpandemicznej rzeczywistości oraz niepewnością geopolityczną i ekonomiczną. Mimo to rynek reklamowy odnotował dwucyfrowy wzrost. Podsumowanie kluczowych wydarzeń i trendów minionego roku oraz prognozy na rok 2023 prezentujemy w opublikowanym właśnie Raporcie Strategicznym Internet 2022/2023. 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób.