Patronat IAB: Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

07/16/2019
9 – 10 października 2019 odbędzie się Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

9 – 10 października 2019 odbędzie się Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Wydarzenie wpisane jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także zostało objęte Patronatem Honorowym IAB Polska, które poświadcza jego wysoką wartość merytoryczną.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej
i zarządzającej przedsiębiorstw:

 • zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
 • operatorów usług kluczowych,
 • dostawców usług cyfrowych,
 • podlegających obowiązkowej ochronie,
 • szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
 • o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Wybrane tematy konferencji:

 • Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa
 • Penetracje wywiadowcze i konkurencji zagranicznej gospodarki narodowej.
 • Parasol kontrwywiadowczy bezpieczeństwa narodowego.
 • Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 • Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 • Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 • Znane i spodziewane cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.

Pełna informacja na temat agendy i możliwości uczestnictwa na stronie:
konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

 

Czytaj także

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Weź udział w dziesiątej edycji badania IAB Europe nt. programmatic

Ruszyło coroczne badanie „Attitudes to Programmatic Advertising Survey 2024” – to dziesiąta edycja tego badania prowadzonego przez IAB Europe. Do wypełnienia krótkiej ankiety zapraszamy wszystkich uczestników ekosystemu reklamy programmatic. Termin upływa 26 lipca 2024 r.