Oświadczenie IAB Europe w sprawie decyzji Belgijskiego Urzędu Ochrony Danych (APD) .

02/02/2022
2 lutego br. Belgijski Urząd Ochrony Danych (APD) wydał decyzję w sprawie IAB Europe.  Decyzja potwierdza ustalenie, że IAB Europe jest administratorem danych TC String, które są danymi osobowymi oraz nakłada szereg środków zaradczych.

IAB Europe przyjmuje do wiadomości decyzję APD, niemniej zwraca uwagę, że decyzja nie zawiera zakazu stosowania ram przejrzystości i zgody (TCF), zaś naruszenia ze strony IAB Europe, które zidentyfikował APD, mogą zostać naprawione w ciągu sześciu miesięcy.

IAB Europe nie zgadza się ze stwierdzeniem, że są oni administratorem danych w kontekście TCF.  Uważają, że to ustalenie jest błędne pod względem prawnym i będzie miało poważne niezamierzone negatywne konsekwencje wykraczające daleko poza branżę reklamy cyfrowej.  IAB Europe rozważa wszystkie opcje w odniesieniu do sprzeciwu prawnego.

IAB Europe jest zobowiązany do przedstawienia w ciągu dwóch miesięcy planu działania w celu zaradzenia domniemanym naruszeniom w odniesieniu do swojej roli w TCF, a następnie do wykonania planu w ciągu sześciu miesięcy po zatwierdzeniu go przez APD.  TCF nie został zakazany, czego domagali się skarżący w swoich pierwotnych skargach i w trakcie całego postępowania.  Pozostaje on najważniejszym instrumentem w branży, służącym do zapewnienia zgodności z niektórymi wymogami unijnego prawa dotyczącego prywatności i ochrony danych w związku z dostarczaniem i pomiarem reklamy cyfrowej, dlatego też decyzja APD wymaga od IAB Europe opracowania i wykonania planu działania.

 

Czytaj także

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

Aż 8 europejskich nagród IAB MIXX Awards i Reasearch Awards dla polskich firm

23 maja 2023 podczas flagowej konferencji IAB Europe – Interact zostały rozdane europejskie nagrody za najlepsze digitalowe kampanie i projekty badawcze. Polskie firmy otrzymały aż 5 statuetek European MIXX Awards 2023! Gratulujemy: Sanofi, PHD Poland, Publicis Groupe, Unilever, Mindshare Poland, GONG & ING Bank Śląski. Gatulujemy równiez agencjom badawczym Nielsen i Kantar, które łącznie otrzymały 3 statuetki w IAB European Reasaerch Awards. 

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

CMC MEDIA dołącza do firm członkowskich IAB Polska

Do grona firm członkowskich IAB Polska przystępuje CMC MEDIA specjalizuąca się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia technicznego i biznesowego dla lokalnych wydawców prasy, radia i serwisów internetowych.