Oświadczenie IAB Europe w sprawie decyzji Belgijskiego Urzędu Ochrony Danych (APD) .

02/02/2022
2 lutego br. Belgijski Urząd Ochrony Danych (APD) wydał decyzję w sprawie IAB Europe.  Decyzja potwierdza ustalenie, że IAB Europe jest administratorem danych TC String, które są danymi osobowymi oraz nakłada szereg środków zaradczych.

IAB Europe przyjmuje do wiadomości decyzję APD, niemniej zwraca uwagę, że decyzja nie zawiera zakazu stosowania ram przejrzystości i zgody (TCF), zaś naruszenia ze strony IAB Europe, które zidentyfikował APD, mogą zostać naprawione w ciągu sześciu miesięcy.

IAB Europe nie zgadza się ze stwierdzeniem, że są oni administratorem danych w kontekście TCF.  Uważają, że to ustalenie jest błędne pod względem prawnym i będzie miało poważne niezamierzone negatywne konsekwencje wykraczające daleko poza branżę reklamy cyfrowej.  IAB Europe rozważa wszystkie opcje w odniesieniu do sprzeciwu prawnego.

IAB Europe jest zobowiązany do przedstawienia w ciągu dwóch miesięcy planu działania w celu zaradzenia domniemanym naruszeniom w odniesieniu do swojej roli w TCF, a następnie do wykonania planu w ciągu sześciu miesięcy po zatwierdzeniu go przez APD.  TCF nie został zakazany, czego domagali się skarżący w swoich pierwotnych skargach i w trakcie całego postępowania.  Pozostaje on najważniejszym instrumentem w branży, służącym do zapewnienia zgodności z niektórymi wymogami unijnego prawa dotyczącego prywatności i ochrony danych w związku z dostarczaniem i pomiarem reklamy cyfrowej, dlatego też decyzja APD wymaga od IAB Europe opracowania i wykonania planu działania.

 

Czytaj także

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

AI CREATE to globalna inicjatywa profesjonalistów z całego świata. Została stworzona przez weteranów branży kreatywnej, eventowej oraz produkcyjnej z Hiszpanii i Singapuru. Edycja warszawska zaplanowane na 16 maja posiada patronat honorowy IAB Polska.