Apel IAB Polska o odrzucenie Lex TVN

12/18/2021
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska apeluje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, uchwaloną 17 grudnia przez Sejm RP. Nowelizacja ustawy jest jaskrawym przykładem naruszenia pluralizmu i wolności mediów.

Każda próba osłabienia lub likwidacji mediów niezależnych od władzy, z rażącym naruszeniem procedur, jest kolejnym krokiem w oddalaniu Polski od świata zachodniej demokracji, dlatego prosimy o podpisanie apelu w obronie stacji TVN: https://apel.tvn.pl/.

Nowelizacja narusza konstytucyjną gwarancję ochrony i poszanowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku ingerując w sposób istotny w strukturę kapitałową polskiego rynku mediowego, z całkowitym pominięciem konsultacji publicznych i samych zainteresowanych. Absolutnie niedopuszczalne jest wprowadzanie rozwiązań zmieniających w istotny sposób warunki koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, które w dodatku będą mieć zastosowanie do podmiotów, które już prowadzą taką działalność i posiadają ważne uprawnienia. Jest to wyraźny sygnał, że Polska nie jest wiarygodnym partnerem biznesowym, co  doprowadzi do wycofania i zablokowania międzynarodowych inwestycji, nie tylko w polski rynek telewizyjny, ale we wszystkie gałęzie gospodarki.

Nowelizacja ustawy będzie miała daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Wierzymy, że wolne media są fundamentem demokracji, dlatego jako organizacja zrzeszająca ponad 220 podmiotów z rynku digital,  wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działania rządu i wzywamy do natychmiastowego zawetowania ustawy naruszającej podstawowe prawa w demokratycznym świecie.

 

 

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 IAB Polska już dostępny

W roku 2023 rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo
rozwojowe w porównaniu do roku wcześniejszego, a jego wartość
zwiększyła się o ponad 870 mln zł, osiągając poziom prawie 7,8 mld zł.
Internet wciąż jest kluczowym motorem napędowym rynku mediów
odpowiadającym w roku 2023 za ponad dwie trzecie wzrostu całego
segmentu komunikacji.

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Short social video. Nowa publikacja IAB Polska

Zapraszamy do pobrania poradnika Short social video przygotowanego przez ekspertów z Grupy Roboczej Social Media IAB Polska. Publikacja zawiera praktyczne porady dotyczące tworzenia tej formy wideo, jej miejsca w strategii mediowej marek, wskaźników efektywnosći oraz aspektów prawnych. W publikacji znajdziemy także szereg case studies oraz komentarze i porady ekspertów.

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

Patronat IAB Polska: AI Create Warsaw: AI & Creativity

AI CREATE to globalna inicjatywa profesjonalistów z całego świata. Została stworzona przez weteranów branży kreatywnej, eventowej oraz produkcyjnej z Hiszpanii i Singapuru. Edycja warszawska zaplanowane na 16 maja posiada patronat honorowy IAB Polska.