IAB ExpertPanel: Real-time CSR AD 2023 – nadążyć za konsumentami

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online przygotowane przez Grupę Roboczą Public Relations IAB Polska.

Podczas webinaru porozmawiamy o tym, co to znaczy firma zaangażowana społecznie AD 2023. Temat jest „hot”, ponieważ aż 83% konsumentów deklaruje, że zrównoważony rozwój ma znaczenie przy podejmowaniu przez nich decyzji zakupowych (Badanie EY „Future Consumer Index” z 2022 roku).

O ESG także warto posłuchać, ponieważ zgodnie z przejętymi w Polsce unijnymi dyrektywami nowe zasady dotyczące raportowania ESG zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2024 r. Pokażemy na konkretnych przykładach (polskich i globalnych), jak marki mogą zadbać o autentyczność takiego zaangażowania i w jaki sposób mogą je wspierać wewnątrz organizacji.

Omówimy także trendy, które wpływają na podejmowanie przez firmy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kiedy i gdzie?

 • 22 marca 2023 | 11:00 – 12:00
 • Bezpłatnie | online na platformie LiveWebinar

Agenda

1. Jak CSR zmienia się w ESG i co z tego wynika dla firmy, jej pracowników, klientów i inwestorów?
 • Przedstawicielka Grupy Roboczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk – PR & Marketing Director w agencji marketingu internetowego Result Media
 • Zaproszona ekspertka: Katarzyna Konieczna – audytor programu Top Employers, konsultant HR, trener biznesu, coach, autor artykułów z zakresu HR
2. Real-time CSR – redefinicja pojęcia „firmy zaangażowanej społecznie”
 • Przedstawicielka Grupy Roboczej: dr Agnieszka Jagusiak – Marketing Manager w agencji Lightscape
 • Zaproszona ekspertka: Agnieszka Surowiec – Brand & Comms Director Market Poland w Intrum
3. Green Game Jam – gaming jako kreatywny sposób zaangażowania graczy do działań na rzecz klimatu
 • Przedstawicielka Grupy Roboczej: Bogna Wojciechowska – Communication Specialist, Huuuge Games 

Webinar poprowadzi: Joanna Berlińska – Szefowa Grupy Roboczej Public Relations IAB Polska, Head of PR & Communications, Lightscape


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Podczas webinaru dowiesz się:

 • Co to znaczy real-time CSR i jak wydarzenia ostatnich lat zmieniły zaangażowanie społeczne firm?
 • Dlaczego działania CSR, a także ESG stają się coraz ważniejsze dla różnych grup interesariuszy: klientów, pracowników i inwestorów?
 • Co to znaczy być zrównoważonym pracodawcą i jak organizacje zachęcają pracowników do wspierania celów zrównoważonego rozwoju?
 • Na co zwrócić uwagę, wybiegając partnera do działań CSR?

Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Posiadacze certyfikatów otrzymuja za udział 2 punkty recertyfikacyjne.

Partnerem technologicznym wydarzenia jest Livewebinar.