Dobre praktyki e-mail marketingu

Dobre praktyki e-mail marketingu

Dokument dobrych praktyk e-mail marketingu to wspólne opracowanie członków grupy roboczej, do której należą agencje e-mail marketingowe, domy mediowe oraz wydawcy wykorzystujący aktywnie pocztę elektroniczną jako kanał komunikacji marketingowej. Celem jego powstania było stworzenie jasnych i precyzyjnych reguł, do których powinny stosować się wszystkie podmioty oferujące i wykorzystujące e-mail marketing w działaniach promocyjnych.

Przyjęcie niniejszego dokumentu przyczynić ma się do zwiększenia zaufania do poczty elektronicznej jako medium przez fakt, że odbiorcy będą otrzymywać więcej precyzyjnie sformułowanych i zaadresowanych wiadomości od podmiotów, którym faktycznie powierzyli swoje adresy e-mail. Ponadto dokument określa procedury dopisywania i wypisywania odbiorców z list mailingowych, określa warunki współpracy pomiędzy marketerami a wydawcami w obszarze zleconych wysyłek e-mailingu, a także definiuje wskaźniki skuteczności kampanii newsletterowych i mailingowych.

Zapisy dokumentu dobrych praktyk sprawią, że ludzie będą otrzymywać mniej niezamówionych wiadomości i łatwiej będzie im odróżnić newslettery oraz mailingi reklamowe od zwykłego spamu. Całość przyjętych zapisów przyczyni się również do bardziej pozytywnego nastawiania konsumentów do zamówionych reklam otrzymywanych drogą mailową. Dlatego właśnie e-mail marketing stosowany wedle zasad opisanych w niniejszym dokumencie jest skuteczny.

Dobre praktyki zostały opracowane przez grupę roboczą e-mail marketingu w składzie: SARE, FreshMail, IMP Group (JetMail), ACR, Agora, Onet, Wirtualna Polska i ThinkOpen.