Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracownika Uczestnika Programu QUALID

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa
  – przez e-mail: biuro@iab.org.pl
  – telefonicznie: 22 415 54 44
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach w ramach Programu QUALID. Quality in Digital Advertising (dalej: Program), w którym uczestniczy Twój Pracodawca.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu Tobie udziału w szkoleniu w ramach Programu, a Twojemu Pracodawcy uczestnictwa w Programie.
 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój Pracodawca/Podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
 4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Źródło danych
  Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego Pracodawcy/Podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego Pracodawcy/Podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko oraz adres email, dział, w którym pracujesz.
 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu
Jako że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.