Wspólne stanowisko przeciwko finalizacji prac nad projektem rozporządzenia ePrivacy

10/11/2019

IAB Polska razem ze Związkiem Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, BCC, Związkiem Cyfrowa Polska, OFBOR, ABSL oraz Związkiem Pracodawców Instytucji Finansowych Lewiatan apelują by Polska sprzeciwiła się przyjęciu przez Radę UE projektu rozporządzenia ePrivacy w obecnym kształcie. Zwracamy uwagę, że przepisy e Privacy  będą miały jednoznacznie negatywny wpływ na działalność przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe i nieosobowe w swej codziennej działalności. Uważamy, że należy zadbać o to, aby unijne ramy prawne były zrównoważone, bez ograniczania zdolności przedsiębiorstw do oferowania atrakcyjnych produktów i usług.

TAGI :