Stanowisko ws. komunikatu KE dotyczącego kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

05/11/2020

W dn. 8 maja br. IAB Polska przedstawiło Ministerstwu Cyfryzacji w ramach publicznych konsultacji stanowisko w/s Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy.

TAGI :