Stanowisko IAB Polska ws. projektu ustawy o zarządzaniu danymi

08/11/2023

Na zaproszenie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji IAB Polska wziął udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zarządzaniu danymi tworzącego otoczenie instytucjonalno-regulacyjne, które umożliwi stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi, Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 132 z 17.05.2023, str. 89, dalej jako: „DGA”)

Stanowisko w załączniku

TAGI :