Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

03/26/2018

W ramach konsultacji społecznych, IAB Polska przedstawiło Ministerstwu Sprawiedliwości stanowisko do projektu ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych. Nowelizacja u.z.n.k. we wskazanym zakresie jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców z branży e-commerce.

TAGI :