Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego

03/26/2018

IAB Polska po raz drugi wypowiada się w sprawie rozwiązań zniechęcających m.in. organizacje pracodawców do angażowania się w proces stanowienia prawa w Polsce.

TAGI :