Stanowisko IAB Polska w sprawie art. 11g projektu ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.

04/09/2020

8 kwietnia 2020 IAB Polska przedstawiło Ministerstwu Rozwoju swoje stanowisko dotyczące artykułu 11g w projekcie z dnia 3 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00) ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

TAGI :