Stanowisko IAB Polska w ramach konsultacji KE dot. aktu na rzecz wolności mediów

03/25/2022

IAB Polska wziął udział w otwartych konsultacjach KE dot. aktu na rzecz wolności mediów. Jako zrzeszenie ponad 200 członków, wśród których znajdują się m.in. największe portale internetowe, nadawcy i dostawcy audiowizualnych usług medialnych oraz wydawcy prasy, z dużym zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji zmierzającą do umacniania wolności i pluralizmu mediów. W swojej opinii apelujemy jednak o zastosowanie wyważonych
rozwiązań, które będą sprzyjały realizacji słusznych założeń przedstawionych przez Komisję, poprzez dopracowanie już istniejących mechanizmów regulacyjnych w miejsce tworzenia nowych. Takie działanie w naszym przekonaniu wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla harmonizacji rynku europejskiego.

Więcej nt. konsultacji KE

TAGI :