Stanowisko IAB Polska i Konfederacji Lewiatan dot. projektu ePrivacy

02/07/2019

Razem z Konfederacją Lewiatan zwracamy uwagę Ministerstwu Cyfryzacji na nieścisłości i brak precyzji najnowszych zmian wprowadzonych do projektu rozporządzenia ePrivacy w związku z koniecznością zaadresowania w tekście kwestii związanych z nowymi technologiami (M2M i IoT) i mechanizmami ochrony przed CSAM. Naszym zdaniem ww. zmiany mogą powodować negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców.

TAGI :