Stanowisko IAB Polska dot. Zaleceń KE z 1 marca 2018 r. w spr. działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie

04/16/2018

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji, IAB Polska sporządziło stanowisko dot. opublikowanych przez Komisję Europejską Zaleceń w spr. działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie.

TAGI :