Stanowisko IAB Polska dot. środków skutecznie zwalczających nielegalne treści w Internecie

03/26/2018

W ramach konsultacji ogłoszonych przez Komisję Europejską, IAB Polska przedłożyło stanowisko dot. dokumentu Measures to further improve the effectiveness of the fight against illegal content online. IAB Polska popiera podejście Komisji Europejskiej zmierzające do podejmowania skutecznej walki z nielegalnymi treściami w Internecie, zwłaszcza tymi o charakterze terrorystycznym. Niemniej jednak IAB Polska wskazuje, że ustalanie sztywnych i bardzo krótkich terminów na usunięcie treści, jak np. jedna godzina od publikacji, może doprowadzić do błędnych decyzji i zaowocować prewencyjnym usuwaniem wszelkich kontrowersyjnych treści. Dodatkowo wskazujemy, iż dostawcy usług hostingowych powinni być chronieni przed odpowiedzialnością w przypadku, gdy dobrowolnie i systematycznie podejmują proaktywne działania w celu identyfikacji szkodliwych treści.

TAGI :