Stanowisko IAB Polska dot. projektów ustaw dostosowujących polskie prawo do RODO

04/06/2018

W procesie konsultacji publicznych IAB Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji kompleksowe stanowisko odnośnie do projektu ustawy o ochronie danych osobowych i projektu przepisów wprowadzających.

 

TAGI :